Зарплати affiliate-менеджерів.  Аналітика від компанії Zeeks, липень 2023 рік

Зарплати affiliate-менеджерів.  Аналітика від компанії Zeeks, липень 2023 рік

У травні 2023 року наша компанія Zeeks провела анонімне нішеве зарплатне опитування серед SEO-спеціалістів та Affiliate-менеджерів, під час якого нам вдалося зібрати 356 анкет від українських фахівців різних рівнів, з яких 306 відповідей надали SEO-шники, 50 – афіліати.

Пропонуємо вам ознайомитись із зарплатною аналітикою винагород Affiliate-менеджерів.

Розшифрування даної інфографіки ви можете прочитати у нашій статті на сайті.

Для аналізу ми використовували наступні статистичні міри:

 • Середнє значення (AVERAGE) – арифметичне середнє знання, яке розраховується шляхом складання всіх значень у розподілі за вибраними критеріями і поділу на загальну кількість цих значень.
 • Медіана (MEDIAN) – точка на ряду розподілу даних, яка визначає половину всіх значень, тобто це значення ділить впорядкований ряд навпіл.
 • Мода (MODE) – значення, що найчастіше зустрічається в розподілі.

Глосарій

Хочемо звернути вашу увагу на деякі загальні поняття про типи компаній, які ми використовували в цій статті:

 1. Product (продуктова компанія/provider/advertiser) – мається на увазі компанія, яка розробляє продукт безпосередньо для кінцевого користувача. Вона має на меті прорекламувати свої товари/послуги за допомогою інших учасників ринку, тобто є прямим рекламодавцем.
 2. Affiliate (publisher/webmaster) – компанія, яка надає послуги з реклами для рекламодавця і приводить рекламодавцю трафік (власноруч згенерований або перекупний). Тобто, компанія спеціалізується на наданні трафіку для рекламодавця, а не на створенні конкретного продукту для кінцевого користувача.

Ключові тези результатів дослідження

 • Медіана всіх респондентів за віком склала 30 років.
 • Найбільшу кількість анкет ми зібрали від спеціалістів, які працюють за фахом понад 3 роки (46%), а найчастіше проходили наше опитування афіліати рівня Middle (34%).
 • 52% опитаних працюють у продуктових компаніях, а найпоширеніша ніша проєктів – iGaming (74,1%).
 • Респонденти з рівнем англійської мови С1-С2 заробляють на від 12 до 50% більше.
 • 68% affiliate-менеджерів мають бонусну систему, а найчастіше її отримують спеціалісти з affiliate-компаній.

Портрет учасників дослідження

Досліджуючи портрет SEO-спеціалістів, ми дізналися, що серед них у 2 рази більше жінок, а от серед affiliate-менеджерів ситуація протилежна – більше фахівців-чоловіків (68,1%). Медіана всіх респондентів за віком склала 30 років, а 66% опитаних перебувають зараз в Україні.

Портрет Affiliate менеджера - стать, місце проживання, вік. Аналітика Zeeks

Ми отримали 23 анкети від affiliate-менеджерів, які працюють за фахом понад 3 роки (46%), а афіліати рівня Middle найчастіше проходили наше опитування (34%). Найменшу частку в нашому аналізі займають джуніори – лише 2 анкети, та Head of department – 5 анкет.

Аналітика Zeeks, досвід роботи та грейд Affiliate менеджерів

Найбільша кількість опитаних affiliate-менеджерів працюють у продуктових компаніях (52%), а найпоширеніша ніша проєктів – iGaming (74,1%). Наша компанія Zeeks працює саме в цій ніші й зараз у нас є відкриті вакансії як для SEO-фахівців, так і для affiliate-менеджерів. Їх можна переглянути за посиланням.

Аналітика Zeeks, типи компаній та ніши проєктів, в яких працюють Affiliate менеджери

Найбільше анкет ми отримали від спеціалістів, які знають англійську мову на рівні В2 (36,2%) та В1 (27,7%). Цікаво, що кількість афіліат-менеджерів зі знанням англійської на високому рівні більша, ніж серед SEO-фахівців: С1 – 19,1%, С2 – 10,6%. Це підтвердження того, що для посади афіліат-менеджер рівень англійської важливіший, оскільки вони представляють інтереси компаній на міжнародних конференціях та ведуть переговори з партнерами щодо умов співпраці.

Також ми проаналізували наявність бонусної системи серед респондентів, і, як ви бачите на інфографіці, у 68% з усіх опитаних така система запроваджена, але рівень незадоволеності заробітною платнею високий в обох випадках.

Кореляцію заробітних плат та рівня англійської мови і грейда, а також розширену інформацію про бонусні системи спеціалістів ми описали в наступних розділах.

Рівень володіння англійською мовою та бонусна система Affiliate менеджерів, аналітика Zeeks

Зарплати Junior affiliate-менеджерів

Ми отримали лише 2 анкети рівня Junior, але пропонуємо детально їх розглянути:

 • досвід роботи цих двох респондентів – 1-2 роки;
 • рівень знання англійської мови – В1-В2;
 • один зі спеціалістів працює в affiliate-компанії, отримує заробітну плату 400$ та 20% бонусів від фіксованої ставки, а інший – заробляє 800$ в продуктовій компанії, але бонусної системи не має;
 • обидва працюють у ніші iGaming.

На жаль, за такої мінімальної вибірки ми не можемо зробити релевантні висновки, тож спробуємо зібрати більше анкет серед Junior-спеціалістів наступного разу.

Зарплати Middle affiliate-менеджерів

Анкет за грейдом Middle було найбільше – 17:

 • з досвідом роботи до 1 року – 2 анкети;
 • з досвідом роботи 1-2 роки – 8 анкет;
 • з досвідом роботи 2-3 роки – 4 анкети;
 • і з досвідом роботи понад 3 роки – 3 анкети.

Це дало нам змогу детальніше проаналізувати заробітні вилки стосовно досвіду роботи цих фахівців.

Мінімальна зарплата серед опитаних мідлів – 600$; респондент вказав, що працює 2-3 роки в affiliate-компанії в ніші iGaming, має рівень англійської В2 та бонусну систему у розмірі 17% від ставки. Максимальна зарплата – 6000$; анкета від працівника CPA-мережі в ніші iGaming з досвідом роботи понад 3 роки, рівнем англійської С1 та розміром бонусів 60% від ставки.

Окрім мінімальної та максимальної заробітної плати, ми визначили середні показники та моду – значення, що найчастіше зустрічається серед отриманих анкет за різним стажем роботи.

Middle affiliate - стаж роботи і вилки заробітної плати, аналітика Zeeks

Якщо порівнювати рівень винагороди відносно типу компанії, то спеціалісти грейду мідл найбільше заробляють у СPA network – в середньому 3110$, що на 50% більше, ніж в affiliate-компаніях.

Тип компанії та середня заробітня плата Middle Affiliate менеджерів, аналітика Zeeks

Також під час аналізу ми з’ясували, чи впливає знання англійської мови на рівень грошової винагороди для посади Middle affiliate-менеджер. Як ви можете побачити на інфографіці, кореляція більш ніж очевидна, і маючи рівень англійської С1-С2 можна заробляти на від 15 до 50% більше.

Middle affiliate - знання англійської мови та середня заробітня плата, аналітика Zeeks

Зарплати Senior affiliate-менеджерів

З детальною кореляцією між досвідом роботи та зарплатнею Senior-спеціалістів можна ознайомитись на інфографіці нижче.

Зазначимо, що:

 • ми отримали одну анкету від синьора з досвідом роботи 1-2 роки в affiliate-компанії на проєкті в ніші iGaming, який має рівень англійської С2 та отримує 6000$, що є найбільшою заробітньою платою серед отриманих анкет цього грейду;
 • також серед анкет за цим грейдом є одна відповідь про грошову винагороду у розмірі 500$ для синьора з продуктової компанії з досвідом роботи понад 3 роки й рівнем англійської мови В1.

Додаткових деталей про цих респондентів ми більше не маємо, але наступного разу розширимо пул питань для цієї аналітики, щоб краще зрозуміти формування таких заробітніх плат.

Senior affiliate - стаж роботи і вилки заробітної плати, аналітика Zeeks

Афіліат-менеджери рівня Senior заробляють у середньому на 22% більше в affiliate-компаніях, ніж у продукті. Порівняти ці вилки з тими, хто працює в CPA network не маємо змоги, оскільки не отримали анкет від працівників таких компаній.

Тип компанії та середня заробітня плата Senior Affiliate менеджерів, аналітика Zeeks

Готуючи огляд грошових винагород за критерієм знання англійської мови, ми побачили, що серед Senior affiliate-менеджерів найбільше заробляють ті спеціалісти, які мають високий рівень англійської С1 та С2 – їхні зарплатні вилки більші на 12-15%.

Senior affiliate - знання англійської мови та середня заробітня плата, аналітика Zeeks

Зарплати Team Lead affiliate-менеджерів

Мінімальна заробітна плата Team Lead affiliate менеджерів складає 1500$, максимальна – 7900$.

Team Lead affiliate - стаж роботи і вилки заробітної плати, аналітика Zeeks

Серед тім лідів зберігається тенденція більшого заробітку в affiliate-компаніях – можна отримувати приблизно на 10% більше.

Тип компанії та середня заробітня плата Team Lead Affiliate менеджерів, аналітика Zeeks

Згідно з відповідями респондентів, спеціалісти рівня Team Lead заробляють на 40-60% більше, якщо мають високий рівень англійської мови. Але від фахівців з досвідом роботи понад 3 роки ми отримали кілька анкет з рівнем В1-В2, які мають більшу зарплатню, ніж їх колеги з англійською на рівні С1-С2.

Team Lead affiliate - знання англійської мови та середня заробітня плата, аналітика Zeeks

Зарплати Head of affiliate department

Ми отримали 5 анкет від Head of affiliate department. Всі вони мають досвід роботи понад 3 роки та працюють у ніші iGaming, але рівень їхньої винагороди різний та коливається від 1500 до 10000$.

Спеціалісти, які працюють в affiliate-компаніях в середньому заробляють на 11% більше, ніж ті, хто працює в продуктових. Цікаво, що ми не отримали жодної анкети від тих, хто працює в CPA network, тож актуальних даних їхніх зарплат не маємо.

Під час аналізу відповідей респондентів, які працюють на позиції Head of affiliate department, ми не побачили кореляцію між їхнім рівнем винагороди та знанням англійської мови, що підтверджує нашу гіпотезу, описану під час аналізу Head of SEO-відділів – скоріш за все, для цих позицій важливіше мати технічні та менеджерські навички. Але хочемо ще раз наголосити, що вибірка анкет замала в обох випадках, і ми сподіваємося наступного разу отримати більше анкет за цим грейдом, щоб краще зрозуміти цей взаємозв’язок.

Head of affiliate department - вилки заробітньої плати за типом компанії та рівнем англійської мови, аналітика Zeeks

Більше про бонусну систему

Аналізуючи бонусні системи респондентів, ми виявили, що:

 • 58% мідл-спеціалістів мають бонусну систему та в середньому отримують 50% винагороди від ставки. Загалом бонуси за різними анкетами складають від 5 до 150%. Найчастіші респонденти, які мають таку систему зазначали, що працюють в affiliate-компаніях.
 • 86% синьорів отримують бонуси, середнє значення – 75% від ставки, а мода для цих спеціалістів – 30%. Бонуси респондентів коливаються від 5 до 500%.
 • 72% тім лідів мають бонусну систему, яка коливається від 10 до 100% від ставки. Середня бонусна винагорода – 38%, мода – 25%, але спеціалісти з продуктових компаній зазначали, що отримують не більше 20%.
 • тільки двоє з п’яти Head of department зазначили, що мають бонусну систему: для спеціаліста з affiliate-компанії вона складає 25%, а для афіаліат-менеджера, який працює в продукті – 50%.

Підсумовуючи аналітику бонусної системи всіх респондентів, варто зазначити, що розмір бонусних винагород в affiliate-компаніях більший, ніж у продуктових, і в середньому для всіх грейдів складає 67%, де середня частка бонусної виплати не перевищує 51%. CPA network-компанії виплачують від 5 до 60%.


Новини IT » Аналітика » Зарплати affiliate-менеджерів.  Аналітика від компанії Zeeks, липень 2023 рік

Опубліковано


Останні новини IT: